thoi-thep-hop-kim-img003

Thỏi thép hợp kim

Diệu Thịnh sản xuất Thỏi thép hợp kim đầu tiên tại thị trường Việt Nam nâng cao chất lượng nguyên liệu thép không gỉ, tăng tính cạnh tranh trên thị trường  quốc tế
thep-khong-gi-ep-banh-img002

Thép không gỉ ép bánh

Diệu Thịnh gia công Phế liệu thép không gỉ ép bánh đầu tiên tại thị trường Việt Nam nâng cao chất lượng nguyên liệu thép không gỉ, tăng tính cạnh tranh trên thị trường  quốc tế