Vào lúc 11 giờ oo phút, sáng ngày 07/5/2017 Công ty TNHH XD TM Diệu Long chính thức tổ chức Lễ động thổ công trình nhà máy Inox Diệu Thịnh. Địa điểm Cụm Công Nghiệp Đức Thuận, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Lễ động thổ công trình nhà máy inox Diệu Thịnh diễn ra tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.