Ngày 16 tháng 07 năm 2019, Công Ty Cổ Phần Inox Diệu Thịnh đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy Inox Diệu Thịnh tại Cụm Công Nghiệp Đức Thuận, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.