Công ty cổ phần inox Diệu Thịnh tiếp sức mùa dịch covid-19, hỗ trợ 200 phần cơm cho khu vực Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An.

Mọi người làm việc rất đoàn kết

Mọi người làm việc rất đoàn kết

Mọi người làm việc rất đoàn kết

Mọi người làm việc rất đoàn kết

Những bống hồng xinh xắn